Op deze pagina kan je alle kaarten die als bijlage zijn toegevoegd bij het watertoetsbesluit raadplegen. Deze kaarten zijn goedgekeurd met het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 en traden in voege op 1 januari 2023. 

Read more...